मुख्यपृष्ठ | संचालक मंडळ | उच्च व्यवस्थापन | पारितोषीके | नियुक्ती | निविदा | जाहीरात | संपर्क | फोटोगॅलरी
  विविध ठेव योजना (चालु प्रचलीत व्याजदरानुसार)  

   
arrow बँकेचा इतिहास
arr बँकेच्या शाखा
arr शाखा दर्शक
arr
arr बँकेची दिनदर्शिका
arr सार्वजनिक सुटया
arr सामाजिक जबाबदारी
arr
arr
arr
arr
   
1. रिकरिंग ठेव
 
दरमहा किमान 50/- किंवा 100/- किंवा त्या पटीत रक्कम जमा करा. विशिष्ट मुदतीनंतर आकर्षक व्याजदराने भरघोस रक्कम मिळवा.
 
2. मासिक उत्पन्न ठेव योजना:- एकमुस्त रक्कम गुंतविल्यास 10 वर्षापर्यंत दरमहा उत्पन्न देणारी योजना दरमहा ठराविक उत्पन्न मिळवा.
 
3. पुनर्गुंतवणूक ठेव योजना : - व्याजदर व्याजाचा परतावा देणारी योजना
 
गुंतवणूकीची रक्कम कालावधी मिळणारी रक्कम पडणारा व्याजदर
1000 15 महिने 1118 9.43 %
1000 24 महिने 1195 9.75 %
1000 36 महिने 1306 10.20 %
1000 39 महिने 1357 10.98 %
1000 72 महिने 1632 10.53 %
 
4. सेंच्युरी बॉन्ड गोल्ड योजना :
 
अ.नं. खरेदी किंमत दर्शनी किंमत पडणारा व्याज परतावा
  सामान्य नागरीक जेष्ठ नागरीक    
1 637 618 1000 सामान्य नागरीक 12.00%


जेष्ठ नागरीक 13.01%
2 3185  3090 5000
3 6370 6180 10000
4 15924 15451 25000
5 31848 30902 50000
6 63695 61804 100000
 
हया योजनेतील ठेवी मुदतीपूर्वी परत मिळणार नाहीत. मात्र ठेवीवर 85-टक्के-कर्ज-व ओ.डी. मर्यादा मंजूर करता येईल.
 
कर्जाचा व्याजदर सामान्य नागरीक 11.61 % जेष्ठ नागरीक 12.26 %
ओ.डी कर्जावर सामान्य नागरीक 12.00 % जेष्ठ नागरीक 13.00 %