मुख्यपृष्ठ | संचालक मंडळ | उच्च व्यवस्थापन | पारितोषीके | नियुक्ती | निविदा | जाहीरात | संपर्क | फोटोगॅलरी
  संपर्क     
arrow बँकेचा इतिहास
arr बँकेच्या शाखा
arr शाखा दर्शक
arr
arr बँकेची दिनदर्शिका
arr सार्वजनिक सुटया
arr सामाजिक जबाबदारी
arr
arr
arr
arr
   
दि अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.,अकोला
आर.बी.आय. लायसन्स नं. आर.पी.सी.डी. नाग. डी.सी.सी.बी/एल/07
 
मुख्य कार्यालय पी.बी.एक्स.: 2414275, 2415276, 2415277, 2415333, 2415334, 2414123
फॅक्स नं. 0724-2414372
E-mail krishibankakola@rediff.com, krishibankakola@akoladccbank.com
Website www.akoladccbank.com
 
मुख्य कार्यालय, सिव्हील लाईन्स, अकोला महत्वाचे चे नंबर
 
अध्यक्ष कार्यालय (0724) 2415333/34
    (0724) 2415334  
उपाध्यक्ष कार्यालय (0724)2414275
  मोबाइल क्र. +91 9403081402
मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय (0724)2415977
  मोबाइल क्र. +91 9403081408
व्यवस्थापक (हिशेब व बँकिंग) कार्यालय (0724)2415785
  मोबाइल क्र. +91 9403081465
व्यवस्थापक (कर्जे व देखरेख) कार्यालय (0724)2415334
  भ्रमणध्वनी +91 9403081412
मुख्याधिकारी (अंत. तपा व अं. ले. प.) कार्यालय -----
  मोबाइल क्र. +91 9403081407
मुख्याधिकारी (प्रशा. व ईस्टेट) कार्यालय (0724)2415183
  मोबाइल क्र. +91 9403081414